Algemene voorwaarden met klantinformatie

Inhoudsopgave:


1. Toepassingsgebied
2. Sluiting van het contract
3. Recht om te annuleren
4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
5. Verzendings- en leveringsvoorwaarden
6. Reservering van eigendomsrechten
7. Garantie
8. Inwisselen van campagnebonnen
9. Inwisselen van cadeaubonnen
10. Toepasselijk recht
11. Alternatieve geschillenbeslechting


1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden van Marc Oesch, handelend onder "Coast2Coast Int'l / Norvine Clothing" (hierna "Verkoper" genoemd), zijn van toepassing op alle contracten gesloten tussen een consument of een handelaar (hierna te noemen "Klant") en de verkoper met betrekking tot alle goederen en / of diensten gepresenteerd in de online shop van de verkoper. Hierop wordt bezwaar gemaakt tegen de opname van de eigen voorwaarden van de klant, tenzij er andere voorwaarden zijn bedongen.

1.2 Met betrekking tot de aankoop van vouchers, zijn deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Voor contracten met betrekking tot de levering van vouchers, zijn deze Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4 Een consument op grond van deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie afsluit met een doel dat noch aan een voornamelijk commerciële, noch een zelfstandige activiteit wordt toegeschreven. Een handelaar op grond van deze Algemene voorwaarden is elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met een rechtspersoonlijkheid die handelt in de uitoefening van een commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit bij het sluiten van een juridische transactie.

1.5 Digitale inhoud in de zin van deze Algemene Voorwaarden zijn alle gegevens niet op een materiële drager die in digitale vorm worden geproduceerd en door de Verkoper worden geleverd door bepaalde gebruiksrechten toe te kennen die nauwkeurig zijn gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de online-shop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen slechts voor het indienen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De Klant kan de aanbieding indienen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop van de Verkoper. Nadat de klant de geselecteerde goederen en / of diensten in de virtuele korf heeft geplaatst en het bestelproces heeft doorlopen, en door op de knop te klikken om het bestelproces te voltooien, dient de klant een juridisch bindende contractaanbieding in met betrekking tot de goederen en / of diensten in het winkelwagentje.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen aanvaarden door een schriftelijke orderbevestiging of een schriftelijke orderbevestiging (fax of e-mail) over te maken; voor zover de ontvangstbevestiging van de orderbevestiging door de Klant doorslaggevend is, of
door bestelde goederen aan de klant te leveren; voor zover de ontvangst van goederen door de klant doorslaggevend is, of
door de klant te vragen te betalen nadat hij zijn bestelling heeft geplaatst. Op voorwaarde dat verschillende van de bovengenoemde alternatieven van toepassing zijn, wordt het contract gesloten op het moment waarop een van de bovengenoemde alternatieven voor de eerste keer optreedt. Indien de Verkoper het aanbod van de Klant niet binnen de bovengenoemde termijn aanvaardt, wordt dit beschouwd als het afwijzen van het aanbod met als gevolg dat de Klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.4 Als de klant bij het plaatsen van zijn bestelling kiest voor "PayPal Express", wordt de betalingsverwerking afgehandeld door de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna te noemen "PayPal"). De PayPal-gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing en kunnen worden bekeken op: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=en_IE. In het geval dat de Klant geen PayPal-account heeft, zijn de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account van toepassing. Deze kunnen worden bekeken op: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x= nl_NL. Als de klant "PayPal Express" als betalingsmethode kiest, initieert hij ook een betalingsopdracht naar PayPal door op de knop te klikken om het bestelproces te voltooien. In dit geval verklaart de Verkoper zijn aanvaarding van het aanbod van de Klant al op het moment dat de Klant de betalingstransactie start door op de knop te klikken om het bestelproces af te ronden.

2.5 Als de Klant de betalingsmethode "Amazon Pay" kiest, worden de betalingen verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., John F. Kennedylaan 38, L-1855 Luxemburg (hierna "Amazon" genoemd). Als de klant "Amazon Pay" kiest als betaalmethode tijdens het online bestelproces, voert hij tegelijkertijd een betalingsopdracht uit aan Amazon bij het starten van de betalingstransactie door op de knop te klikken om het bestelproces af te ronden. In dit geval verklaart de Verkoper zijn aanvaarding van het aanbod van de Klant al op het moment dat de Klant de betalingstransactie start door op de knop te klikken om het bestelproces af te ronden.

2.6 Wanneer een aanbieding wordt ingediend via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen nadat het contract in tekstvorm (bijv. E-mail, fax of brief) aan de klant is verzonden nadat de bestelling is verzonden. is verzonden. De verkoper zal de contracttekst niet verder toegankelijk maken. Als de Klant een gebruikersaccount in de online shop van de Verkoper heeft ingesteld voorafgaand aan het verzenden van zijn bestelling, worden de bestellingsgegevens opgeslagen op de website van de Verkoper en kan de Klant gratis toegang krijgen via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens.

2.7 Alvorens een bindende bestelling in te dienen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant invoerfouten herkennen door aandachtig de informatie op het scherm te lezen. De vergrotingsfunctie van de browser om het scherm op het scherm te vergroten, kan een effectieve methode zijn om invoerfouten beter te herkennen.
De klant kan tijdens het elektronische bestelproces alle ingevoerde gegevens via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfunctie corrigeren, totdat hij op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.8 De Duitse en de Engelse taal zijn uitsluitend beschikbaar voor het sluiten van de overeenkomst. U leest een vertaling uit onze oorspronkelijke algemene voorwaarden in het Engels. U kunt de originele algemene voorwaarden hier in het Engels bekijken: https://eu.norvine.com/pages/terms-and-conditions (Duits: https://de.norvine.com/pages/terms-and-conditions) . We zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor fouten in de vertaling. Neem voor vragen of onzekerheden contact met ons op.

2.9 Orderverwerking en contact opnemen gebeurt meestal via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat het e-mailadres dat hij verstrekt voor de verwerking van de bestellingen juist is, zodat e-mails die door de Verkoper zijn verzonden op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder is het de verantwoordelijkheid van de klant om, indien SPAM-filters worden gebruikt, ervoor te zorgen dat alle e-mails verzonden door de verkoper of door derden die in opdracht van de verkoper zijn besteld, kunnen worden afgeleverd.

3) Recht op Annuleren

3.1 Consumenten hebben recht op annulering.

3.2 Gedetailleerde informatie over het recht om te annuleren wordt gegeven in de instructie van de Verkoper over annulering.

3.3 Het recht op annulering is niet van toepassing op consumenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en wiens exclusieve woonplaats en afleveradres zich buiten de Europese Unie bevonden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. contract.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving, zijn de vermelde prijzen totale prijzen. Omzetbelasting wordt niet vermeld, aangezien de verkoper een kleine handelaar is in de zin van artikel 19, lid 1 Duitse wet op de omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Betaling kan worden gedaan met behulp van een van de methoden vermeld in de online shop van de verkoper.

4.3 In het geval van levering aan landen buiten de Europese Unie, kunnen extra kosten ontstaan in individuele gevallen waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de Klant zijn. Dit omvat bijvoorbeeld overdrachtskosten in rekening gebracht door bankinstellingen (transferkosten, wisselkoersen) of invoerrechten of belastingen (douane). Dergelijke kosten met betrekking tot geldtransfer kunnen ook ontstaan als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie en de klant de betaling uitvoert vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij de partijen een latere vervaldatum hebben afgesproken.

4.5 Wanneer betalingen worden verricht met een door PayPal aangeboden betaalmethode, vindt de afhandeling van betalingen plaats via de betalingsdienstaanbieder PayPal ((Europa) Sa rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal" genoemd) onderhevig aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden die te bekijken zijn op: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Indien de klant geen PayPal-rekening heeft, zijn de voorwaarden van toepassing voor betalingen zonder PayPal-account zijn van kracht. Ze kunnen worden bekeken op: https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/privacywax-full

4.6 Bij het kiezen van een betaalmethode aangeboden via de betalingsdienst "Shopify Betalingen", zal de betaling worden verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2e verdieping, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (hierna aangeduid als "Shopify"). De individuele betaalmethoden aangeboden via Shopify worden gecommuniceerd aan de klant in de online winkel van de verkoper. Shopify kan andere betalingsdiensten gebruiken om betalingen te verwerken, waarvoor mogelijk speciale betalingsvoorwaarden gelden, waarnaar de klant afzonderlijk kan worden verwezen. Meer informatie over "Shopify-betalingen" is te vinden op https://www.shopify.com/payments.

4.7 Als de betalingswijze "onmiddellijke overschrijving" of "Sofort" is geselecteerd, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12,80339 München (hierna "SOFORT" genoemd). Om het factuurbedrag via 'Directe overboeking' te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben met de PIN / TAN-methode die is geactiveerd voor deelname aan 'Directe overboeking'. Hij moet over de juiste inloggegevens beschikken tijdens het betalingsproces, en hij moet de betalingsinstructie voor SOFORT bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt dienovereenkomstig gedebiteerd. Meer informatie over de betaalmethode "onmiddellijke overschrijving" kan door de klant worden opgevraagd op internet op https://www.klarna.com/sofort.

4.8 Als de betaalwijze Klarna "Later betalen" of betaling in meerdere termijnen (beide alleen beschikbaar in Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Finland) is geselecteerd, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd via Klarna AB (publ) [https: // www. klarna.com/de], Sveavägen 46,111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna" genoemd). Meer informatie over Klarna-aankoop en aflevering van Klarna en de algemene voorwaarden van Klarna kunt u vinden in de betalingsinformatie van de verkoper, die u kunt bekijken op het volgende internetadres: https://eu.norvine.com/pages/klarna

5) Verzendings- en leveringsvoorwaarden

5.1 Goederen worden in het algemeen op de verzendroute en op het door de klant aangegeven afleveradres afgeleverd, tenzij anders is overeengekomen. Tijdens de verwerking van de transactie is het afleveradres dat wordt aangegeven in de orderverwerking van de Verkoper bepalend.

5.2 Indien de aangewezen vervoerder de goederen aan de verkoper retourneert, omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet-geslaagde verzending. Dit is niet van toepassing indien de Klant gebruik maakt van zijn recht om effectief te annuleren, als de levering niet kan plaatsvinden vanwege omstandigheden buiten de macht van de Klant of als hij tijdelijk verhinderd is om de aangeboden dienst te ontvangen, tenzij de Verkoper de Klant heeft geïnformeerd over de service voor een redelijke tijd van te voren.

5.3 Persoonlijke verzameling is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt: per e-mail

6) Voorbehoud van eigendomsrechten

Als de verkoper voorschotten verstrekt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

7) Garantie

7.1 Als het object van aankoop ontoereikend is, zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

7.2 Afwijken hiervan met betrekking tot gebruikte goederen: Aanspraken op gebreken zijn uitgesloten indien het gebrek zich niet eerder dan één jaar na levering van de goederen heeft voorgedaan. Gebreken die zich voordoen binnen één jaar na levering van de goederen kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden gesteld. De verkorting van de verjaringstermijn is niet van toepassing op een product dat, in overeenstemming met de gebruikelijke toepassing ervan, niet werd gebruikt voor de bouw en dat de oorzaak was van de gebrekkigheid van het gebouw,
voor vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van onkosten van de Klant, en
als de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verborgen.

7.3 De Klant wordt verzocht eventuele duidelijke transportschade aan de expediteur te melden en de Verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele claims wegens gebreken.

8) Inwisselen van campagnebonnen

8.1 Vouchers die gratis door de Verkoper worden uitgegeven, voor een specifieke geldigheidsperiode in het kader van promotionele activiteiten en die niet door de Klant kunnen worden gekocht (hierna "campagnebonnen" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in het online verkoopformulier van de Verkoper winkel en alleen binnen de aangegeven periode.

8.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de voucher-campagne, als een dergelijke beperking het gevolg is van de voorwaarden van de campagnevoucher.

8.3 Campagnebonnen kunnen alleen worden ingewisseld vóór het sluiten van de bestelprocedure. Latere compensatie is niet mogelijk.

8.4 Er kan slechts één campagnevoucher per bestelling worden ingewisseld.

8.5 De goederenwaarde moet minstens overeenkomen met het bedrag van de campagnevoucher. De verkoper zal de resterende activa niet terugbetalen.

8.6 Als de waarde van de campagnevoucher niet voldoende is voor de bestelling, kan de klant een van de resterende betaalmethoden kiezen die de verkoper aanbiedt om het verschil te betalen.

8.7 Het tegoed voor de campagnevoucher wordt niet contant ingewisseld en is niet onderhevig aan enige rente.

8.8 De campagnevoucher wordt niet ingewisseld als de Klant, in het kader van zijn wettelijk recht om te annuleren, goederen retourneert die geheel of gedeeltelijk zijn betaald met een campagnevoucher.

8.9 De campagnevoucher is overdraagbaar. De Verkoper kan prestaties met ontladend effect uitvoeren aan de respectieve eigenaar die de campagnevoucher in de online shop van de Verkoper terugbetaalt. Dit is niet van toepassing, indien de verkoper kennis heeft of grove nalatige onwetendheid omtrent de niet-aanspraak, wettelijke onvermogen of het ontbrekende recht van vertegenwoordiging met betrekking tot de respectievelijke eigenaar.

9) Inwisselen van cadeaubonnen

9.1 Vouchers die kunnen worden gekocht via de online shop van de verkoper (hierna "geschenkbonnen" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper, tenzij anders vermeld in de voucher.

9.2 Cadeaubonnen en overige activa van de cadeaubon kunnen worden ingewisseld tegen het einde van het derde jaar na het jaar waarin de cadeaubon is gekocht. Resterende activa worden bijgeschreven op de voucher-account van de klant.

9.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld vóór het sluiten van de bestelprocedure. Latere compensatie is niet mogelijk.

9.4 Slechts één cadeaubon kan per bestelling worden ingewisseld.

9.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere geschenkbonnen.

9.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan de klant een van de resterende betaalmethoden kiezen die de verkoper aanbiedt om het verschil te betalen.

9.7 Het cadeaubonkrediet wordt niet contant ingewisseld en is niet onderhevig aan enige rente.

9.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan de uitvoering met kwijtingseffect uitvoeren aan de respectieve eigenaar die de cadeaubon in de online winkel van de verkoper terugbetaalt. Dit is niet van toepassing, indien de verkoper kennis heeft of grove nalatige onwetendheid omtrent de niet-aanspraak, wettelijke onvermogen of het ontbrekende recht van vertegenwoordiging met betrekking tot de respectievelijke eigenaar.

10) Toepasselijke wetgeving

10.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de partijen met uitsluiting van de wetten die de internationale aankoop van roerende goederen regelen. Voor consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10.2 Bovendien is deze rechtskeuze met betrekking tot het recht om te annuleren niet van toepassing op consumenten die op het moment van het sluiten van de overeenkomst geen onderdanen zijn van een lidstaat van de Europese Unie en wiens exclusieve woonplaats en afleveradres zich buiten de Europese Unie bevinden. Unie ten tijde van het sluiten van het contract.

11) Alternatieve geschillenbeslechting

11.1 De EU-Commissie verstrekt op haar website de volgende link naar het ODR-platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Dit platform vormt een toegangspunt voor buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineverkoop- en servicecontracten tussen consumenten en handelaren.

11.2 De Verkoper is niet verplicht noch bereid om een geschillenbeslechtingsprocedure bij te wonen voor een alternatieve geschillenbeslechtingentiteit.

Düsseldorf, 12 juli 2019.